Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Cel studiów

 

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej akredytacji ACC ICF lub Vocational Competence Certificate (VCC) ważnej w ponad 81 krajach oraz wykonywania zawodu coacha.

Program skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju uczestnika, 90 godzin zajęć to zatwierdzone programy International Coaching Federation (ICF), po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia wymagane do akredytacji na poziomie ACC ICF w USA.

 

Kwalifikacje

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę z:

 • zarządzania zasobami ludzkimi przez narzędzia coachingowe (zarządzanie, motywowanie)
 • psychologii ZZL
 • kognitywistyki
 • komunikacji interpersonalnej
 • asertywności
 • inteligencji emocjonalnej
 • psychologii sukcesu
 • rozwiazywania konfliktu
 • rozwoju osobistego i zawodowego

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

 • podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych
 • narzędzi coachingowych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
 • zasad pracy coacha (kodeks etyczny coacha oraz 11 kompetencji coacha)
 • prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego
 • różnych rodzajów coachingu: live coaching, execiutive coaching, leadership coaching, coaching kariery

 

 

 

Adresaci studiów

 • Właściciele firm
 • Menadżerowie
 • Pracownicy HR
 • Pracownicy socjalni
 • Pedagodzy
 • Trenerzy
 • Terapeuci
 • Doradcy zawodowi
 • Osoby, które chcą wykonywać zawód coacha
 

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 

Program skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju uczestnika. 90 godzin zajęć jest prowadzona według programów akredytowanych przez ICF, po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia wymagane do akredytacji na poziomie ACC ICF w USA.

 • Trening interpersonalny (16h ćwiczenia)
 • Kreowanie wizerunku coacha (4h wykład)
 • Proces komunikacji. Narzędzia komunikacyjne (6h wykład, 10h ćwiczenia)
 • Elementy psychologii osobowości i poznawczej (8h wykład, 4h ćwiczenia)
 • Proces zmian w coachingu (4h wykład)
 • Kodeks etyczny i kompetencje coacha (2h wykład)
 • Budowanie kontraktu (1h wykład, 5h ćwiczenia)
 • Wyznaczanie celu. Praca na wartościach (1h wykład, 7h ćwiczenia)
 • Coaching ? możliwości rozwoju (program akredytowany) (4h wykład, 23h ćwiczenia)
 • Coaching for Leaders (program akredytowany) (4h wykład, 23h ćwiczenia)
 • Coaching ? budowanie świadomości, możliwości rozwoju (program akredytowany) (4h wykład, 23h ćwiczenia)
 • Co-Active coaching (4h wykład, 12h ćwiczenia)
 • Coaching for Excellence (4h wykład, 16h ćwiczenia)
 • Sesja mentorska grupowa (9h ćwiczenia)
 • Marketing usług coachingowych (6h wykład, 2h ćwiczenia)
 • Indywidualne konsultacje - przygotowanie do egzaminu (8h ćwiczenia)

Łączny wymiar zajęć ? 210 godzin (w tym wykłady 52 godziny i ćwiczenia 158 godzin)

Uczestnik dodatkowo poza programem studiów powinien odbyć 3 sesje indywidualne z certyfikowanym coachem w cenie 200 zł za jedną sesję. Możliwość indywidualnego zrobienia godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów z Coachami prowadzącymi zajęcia):

 • Egzaminu Vocational Competence Certificate (VCC) i uzyskanie europejskiego certyfikatu VCC (kompetencji coachingowych) prowadzony przez Instytut VCC ? koszt akredytacji 950 zł
 • Akredytacji International Coaching Federation (ICF) na poziomie ACC ? koszt akredytacji około 550 $

 

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako dwusemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowych.

 

 

DATA ROZPOCZĘCIA STUDIÓW
luty/październik każdego roku

 


OPŁATY

Rata roczna - 4.200 zł
Rata semestralna - 2.200 zł
Rata miesięczna - 500 zł przez 9 miesięcy (październik-czerwiec)
Wpisowe - 400 zł

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.szczecin.janski.edu.pl/index.php/96-szczecin/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/117-miedzynarodowe-studia-coachingu


Kadra wydziału

 


 


Sylwia Majewska-  Coach ACC w standardach International Coaching Federation, psycholog, trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, prezentacyjnych i medialnych. Członek ICF Global oraz honorowy członek Oddziału ICF Szczecin. Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły menedżerskiej na kierunku Coaching. Prowadzi akredytowany przez International Coach Federation warsztat umiejętności coacha. Specjalistka w zakresie kreowania wizerunku. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne dla menedżerów, kadry kierowniczej i pracowników firm. Autorka wielu publikacji i programów coachingowych, biznesowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, prezentacji i wystąpień publicznych. Specjalizuje się w execiutive coaching oraz live coaching


 


Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim, SWPS w Warszawie - specjalizacja Psychologia społeczna oraz Uniwersytet Wrocławski Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego. Absolwentka Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w zakresie protokołu dyplomatycznego. Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu gdzie prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów kierunków: Public Relations i Psychologia Zarządzania. Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relation ? koordynator ds. szkoleń i wizerunku. Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2000 r. Właścicielka firmy szkoleniowo ? doradczo - coachingowej Profi Biznes Group. Autorka książki ?Kreowanie Wizerunku. ? zrób dla siebie jeszcze więcej? oraz wielu publikacji. Anna


 


Maria Radziszewska - Trener biznesu, coach, konsultant, wykładowca z wieloletnią praktyką. Posiada doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów. Projektuje i prowadzi szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Specjalizuje się w rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych, rozwoju osobistego, umiejętności sprzedażowych, obsługi klienta, budowania zespołu, wystąpień publicznych, umiejętności przywódczych oraz coachingu. Dyplomowany coach specjalizujący się w rozwoju osobistym i zawodowym. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe wspierając klientów w osiąganiu ich celów i realizacji marzeń. Stawia na rozwój indywidualnych kompetencji człowieka. W pracy wykorzystuje szeroką wiedzę psychologiczną i socjologiczną. W coachingu ceni sobie wachlarz możliwości jakie dają narzędzia. Umożliwiają one klientom poznawanie własnych możliwości na drodze do osiągania osobistego i zawodowego spełnienia. Wielką radość sprawia jej towarzyszenie w rozwoju potencjału klientów oraz poprawy jakości ich życia. Absolwentka Szkoły Trenerów Metodologii SET oraz Szkoły Coachów Biznesu Grupy SET w Poznaniu a także Studium Treningu Psychologicznego w Bielsku-Białej. Koordynator i trener Międzynarodowych Studiów Coachingu w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zarządzania w Szczecinie. Od 12 lat pracuje jako wykładowca akademicki na uczelniach wyższych. Ukończyła Socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim oraz liczne studia podyplomowe m.in.: Psychologia Zarządzania, Kierowanie i Zarządzanie Zespołami Ludzkimi. Z pasją pogłębia swoją wiedzę i umiejętności.


Studia podyplomowe

Międzynarodowe Studia Coachingu


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2200 zł zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:


Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
- ksero dowodu osobistego

 

Szczegóły na stronie: http://szczecin.janski.edu.pl/index.php/oferta/podyplomowe/coaching


Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia Kandydatów przyjmujemy:


Szkoła Wyższa im.Bogdana Jańskiego
Wydział Zarządzania w Szczecinie
ul. Dworcowa 20a
70-900 Szczecin
Telefon: 91 812 80 18

e-mail: dziekanat@szczecin.janski.edu.pl


Rodzaj studiów

Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Szczecin


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Zachodniopomorskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email