Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 1:

  

Organizatorzy: Wydział Architektury oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

 

Cel studiów:
Turystyka jest obecnie jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki na różnym poziomie zarządzania: kraju, województwa, powiatu i gminy. Możliwość jej realizacji zapewnia techniczna infrastruktura, zwana też bazą turystyczną, obejmująca wszystkie materialne elementy przestrzeni, jak obiekty noclegowe, gastronomiczne, komunikacyjne i inne, o charakterze uzupełniającym. Z tego względu wiadomości z tego zakresu powinni posiadać wszyscy, którzy zajmują się kształtowaniem i obsługą ruchu turystycznego oraz planowaniem jego infrastrukturalnej podstawy. Dotyczy to w szczególności planistów przestrzennych, planistów rozwoju regionalnego oraz pracowników urzędów państwowych i samorządowych związanych z zagadnieniami planistycznymi i turystycznymi.

  

Rozwój sektora usług w zakresie szeroko rozumianej turystyki – jako przebywania w nowym środowisku, wędrowania, poznawania w czasie relaksowych podróży, wypoczynku w górach czy na wsi, powoduje coraz większe zróżnicowanie obiektów temu służących oraz innych elementów wyposażenia przestrzeni, jak siec komunikacyjna, noclegowa i innych. Istotną rolę odgrywa ich odpowiednie usytuowanie w terenie, wkomponowanie w krajobraz i funkcjonale powiązanie. Ważne jest takie gospodarowanie turystycznie jeszcze niezainwestowanego obszaru, by było możliwe wprowadzenie nań turystycznej funkcji. Znajomość tych zasad ma zasadnicze znaczenie dla właściwie rozumianej gospodarki przestrzennej we wszystkich jej wymiarach.

 

Wiedza z tego zakresu będzie przekazywana przez najlepszych specjalistów z zakresu planowania przestrzennego i turystyki, rekrutujących się przede wszystkim z Katedry Planowania Przestrzennego i innych jednostek organizacyjnych Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

 

 

  

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (240 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele).

 

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

  

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku E1 Politechniki Wrocławskiej, ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:http://www.cku.pwr.wroc.pl/191091.dhtml

 

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.


Kadra wydziału

Kierownik studiów:Prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski,
e-mail:krzysztof.mazurski@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i innych uznanych uczelni oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Zagospodarowanie turystyczne w gospodarce przestrzennej - NOWOŚĆ


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2400 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc.


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Oczekiwane i preferowane wykształcenie kierunkowe to studia magisterskie z zakresu turystyki i rekreacji, gospodarki przestrzennej i geografii.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

  

 Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

  

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 Rodzaj studiów

Turystyka,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email