Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 16: październik 2013 - maj 2014Organizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 


Patronat International Project Management Association Polska IPMA Polska www.ipma.plCel studiów: Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami, inspiracja do systemowego zarządzania projektami oraz programami, podniesienie konkurencyjności kadry oraz przedsiębiorstw poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów studiów podyplomowych oraz umożliwienie im (opcjonalnie) formalnego potwierdzenia kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association.Adresaci: Studia przeznaczone są dla pracowników firm i instytucji, którzy prowadzą projekty, są liderami lub członkami zespołów projektowych, pełnią w projektach role wsparcia lub nadzorują projekty.


Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (160 godzin zajęć + 15 godzin praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele, w godz. 9.00 – 16.15).


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku S-5 przy ul. Karola Szymanowskiego 7 we Wrocławiu.

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć:  październik 2013

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cku.pwr.wroc.pl/1895153.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studió;w: dr inż. Kazimierz Frączkowski
e-mail: kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Zarządzanie Projektami


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2700,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń:  do 15.09.2013

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 


Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). 

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

Zarządzanie, Zarządzanie projektami,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email