Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

Edycja 2:


Organizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
 


Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zarządzania procesami logistycznymi w podmiotach gospodarczych i jednostkach non-profit.


Adresaci: Studia adresowane są zarówno do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych ze sferą logistyczną firm jak i do tych, którzy pragną zdobyć podstawowe wiadomości  i umiejętności z logistyki i zarządzania logistycznego. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.


Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (176 godzin zajęć) i odbywają się systemem zaocznym (12 zjazdów w soboty i w niedziele).


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.


Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Szczegółowe informacje dostepne na stronie: http://www.cku.pwr.wroc.pl/1275787.dhtml

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.cku.pwr.wroc.pl


Kadra wydziału

Kierownik studiów: doc. dr inż. Tadeusz Zbroja e-mail: tadeusz.zbroja@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Zarządzanie logistyczne


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2400,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013.

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

Logistyka, Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email