Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 11:


Organizatorzy: Wydział Architektury oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: 
Studia podyplomowe z zakresu urbanistyki zostały powołane zgodnie z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi członkostwa w Izbie Urbanistów.

 

Program studiów został uzgodniony z Krajową Komisją Kwalifikacyjną Izby Urbanistów i obejmuje 300 godzin wykładów i ćwiczeń.

 

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie samodzielnej pracy projektowej w zakresie planowania regionalnego i miejscowego.


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Absolwenci studiów (akredytowanych przez Izbę Urbanistów Polskich) zgodnie
z  ustawą o  Samorządach  zawodowych  z  2000  r.  posiadają umiejętności
wykonywania  zarówno studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  gmin  (miast)  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego a także innych opracowań planistycznych.
Absolwenci  studiów  mogą po 2 latach pracy (praktyki zawodowej)  uzyskać
uprawnienia  do  samodzielnego  projektowania  planów  zagospodarowania
przestrzennego.

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (300 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w piątki w godz. 16.15 – 20.30; w soboty w godz. 8.15 – 17.50).


Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku E1 Politechniki Wrocławskiej, ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.cku.pwr.wroc.pl/1634967.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów: dr inż. arch. Henryk Andrzejewski
e-mail: henryk.andrzejewski@pwr.wroc.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i innych uznanych uczelni oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Urbanistyka i planowanie przestrzenne


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2450,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna studiów podyplomowych na podstawie informacji o wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) oraz studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

  

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 

Dokumenty dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe potwierdzone przez uprawnione osoby (instytucje).


Rodzaj studiów

... inne kierunki, Urbanistyka,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email