Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 14: październik 2013 - wrzesień 2014Strona WWW: strona domowaOrganizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
 

Cel studiów: Celem studiów jest dostarczenie słuchaczowi teoretycznej i praktycznej wiedzy umożliwiającej mu wykonywanie pracy:
- projektanta i programisty WWW,
- projektanta i programisty aplikacji webowych,
- administratora serwisu WWW,
- administratora internetowych portali informacyjnych.

 

Absolwent studiów uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą technologii internetowych, stosowanych narzędzi i języków oraz projektowania i programowania aplikacji webowych z dostępem do baz danych i elementami multimedialnymi.

 

Program obejmuje 272 godzin zajęć, rozłożonych na dwa semestry. W pierwszym semestrze zajęcia dotyczą podstaw technologii obiektowych, baz danych i ich wykorzystania w aplikacjach webowych, języka Java, konstrukcji witryn WWW oraz technik multimedialnych. W drugim semestrze zajęcia dotyczą technologii XML, projektowania i programowania aplikacji webowych w środowisku .NET, budowy portali internetowych oraz bezpieczeństwa sieci, serwerów, serwisów i aplikacji webowych.


Adresaci: Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących w firmach, uczelniach, szkołach, przedsiębiorstwach wymagających stosowania nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy, zarządzaniu i promocji.
Od słuchaczy wymagana jest umiejętność obsługi komputer oraz znajomość podstaw programowania w dowolnym języku algorytmicznym.
Idealni kandydaci, to osoby posiadające umiejętność programowania na poziomie studiów inżynierskich, ekonomicznych lub równoważnych i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę o elementy informatyki z dziedziny nowoczesnych technologii internetowych. Studia wyróżniają się dużą ilością zajęć laboratoryjnych, podczas których słuchacze mają możliwość praktycznego sprawdzenia nabytej wiedzy.


Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (272 godzin zajęć + 30 godzin praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele, 8 zjazdów w semestrze, zazwyczaj 2 razy w miesiącu).
Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

budynek B-4 ul. Łukasiewicza 5 we Wrocławiu
budynek C-13 Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25 we Wrocławiu
budynek D-1 pl. Grunwaldzki 13 we Wrocławiu
budynek D-2 pl. Grunwaldzki 9 we Wrocławiu

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: 12. październik 2013
 

semestr 1: 12-13.X, 26-27.X, 16-17.XI, 30.XI-1.XII, 7-8.XII, 14-15.XII, 11-12.I.2014, 18-19.I.2014

 

Szczególowe informacje dostepne na stronie:http://www.cku.pwr.wroc.pl/1879696.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów: dr inż. Zbigniew Fryźlewicz e-mail: zbigniew.fryzlewicz@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Technologie internetowe


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2800,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013

 


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Informatyka, Telekomunikacja / Internet,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email