Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 24: luty 2014 - styczeń 2015

 

Organizatorzy: Wydział Inżynierii Środowiska oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Cel studiów: Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji kadry inżynierskiej zajmującej się problematyką inżynierii ochrony środowiska. Program obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów: wybrane zagadnienia z technologii wody, gospodarka odpadami, ochrona wód, wysoko efektywne metody oczyszczania ścieków, odnowa wód, analiza instrumentalna, ekologia i toksykologia, wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji oraz wybrane zagadnienia z technologii wód i ścieków przemysłowych. 

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej. 

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (270 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele). 


Termin zajęć:   Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynkach Politechniki Wrocławskiej:

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:http://www.cku.pwr.wroc.pl/1892485.dhtml


Kadra wydziału

Kierownik studiów: dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. e-mail: tadeusz.w.kowalski@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.


Studia podyplomowe

Technologia wód, ścieków i odpadów


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2000,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: do 31.01.2014

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). 

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, Ekologia, Ochrona środowiska,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email