Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 1:

 

Organizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych technologii multimedialnych oraz narzędzi informatycznych stosowanych do konstruowania aplikacji na urządzenia mobilne.

 

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (288 godzin) i odbywają się systemem zaocznym.

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Szczególowe informacje dostepne na stronie: http://www.cku.pwr.wroc.pl/1155120.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów: doc. dr inż. Krzysztof Waśko e-mail: krzysztof.wasko@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Systemy multimedialne i mobilne


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2750,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: Rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc.

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email