Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 13: marzec 2013 - luty 2014

Strona WWW: http://gis.pwr.wroc.pl/sat.php

 

Organizatorzy: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Realizacja studiów wynika z coraz większych potrzeb i możliwości wykorzystania informacji przestrzennych w optymalizacji zarządzania i organizacji działalności administracyjnej i gospodarczej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (IT) i telekomunikacyjnych (ICT). Jest uzupełnieniem bieżących programów studiów technicznych i uniwersyteckich, jak również daje możliwość rozszerzenia wiedzy osób, które wcześniej ukończyły studia lub chcą rozszerzyć profil ukończonych studiów. Absolwent studiów uzyskuje podstawowe doświadczenia i wiedzę z organizacji i zarządzania pracami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennej i nieprzestrzennej, budowy systemów, inżynierii internetowej, jak również wdrażania nowych form zarządzania opartych na systemach IT/ICT/GIS. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów GIS z uczelni krajowych, firm i instytucji.

 

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (168 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty w godz. 12.15 – 18.00, w niedziele w godz. 8.15 – 14.00).

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku K-3 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pl. Teatralny 2.

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: 2/3 marca 2013

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.cku.pwr.wroc.pl/1536330.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów: dr inż. Wojciech Milczarek e-mail: wojciech.milczarek@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Systemy informacji geograficznej


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2600,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, Informatyka, Telekomunikacja / Internet,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email