Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 13: październik 2013 - sierpień 2014

 

Organizatorzy: Wydział Elektryczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Program studiów podyplomowych zawiera wykłady z instalacji i urządzeń elektrycznych, niezawodności zasilania i jakości energii, bezpieczeństwa w elektroenergetyce, metodologii projektowania. Studia podyplomowe rozszerzają wiedzę oraz przygotowanie uczestników do indywidualnego wykonywania projektów technicznych realizowanych przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów komputerowego wspomagania projektowania typu CAD/CAE w zakresie układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej niskich i średnich napięć. W programie studiów podyplomowych jest łącznie 74 godzin laboratorium komputerowego wspomagania projektowania.

Praca końcowa polegać będzie na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, projektu instalacji elektrycznej budynku usługowo-mieszkalnego dla indywidualnych danych projektowych z wykorzystaniem minimum trzech programów typu CAD wspomagających projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (180 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w piątki w godz. 17.00 – 21.00 i w soboty w godz. 8.00 – 19.00).

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w sali 717 lub 814 w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu.

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: październik 2013 godz. 17:00 bud. D20, ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu.


Szczegółowe informacje dot. studiów dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/1891960.dhtml


Kadra wydziału

Kierownik studiów: dr inż. Kazimierz Herlender
e-mail: kazimierz.herlender@pwr.wroc.pl ,

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz zaproszeni goście.


Studia podyplomowe

Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2400,00 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunek przyjęcia: ukończone studia wyższe na kierunku elektrycznym. W przypadku ukończenia studiów wyższych na innym kierunku o przyjęciu decyduje kierownik studiów podyplomowych.

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email