Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

Edycja 16: rok ak. 2013/2014
Organizatorzy: Wydział Mechaniczny
Adresaci: Studia przeznaczone są dla inżynierów, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się technologiami spawalniczymi

 

Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy z zakresu procesów spawania, stosowanych urządzeń i materiałów przeznaczonych do spawania, z projektowaniem złączy spawanych oraz wytycznymi technologicznymi przy spawaniu konstrukcji. Studia przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu na tytuł Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE). Każdy słuchacz studiów podyplomowych otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Warunki uzyskania dyplomu EWE/IWE:

1. Ukończenie kierunku studiów zgodnego z wytycznymi 08/2008 Instytutu Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji: inżynier, po min. 3,5 roku studiów I stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową ściśle związaną z zakresem:
- mechaniki dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna
- budowy statków dla kierunku studiów: Oceanotechnika
- metalurgii dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa,
- elektryki dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Robotyka,
- inżynierii lądowej i wodnej dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska
Kandydaci będą weryfikowani przez Instytut Spawalnictwa przed przystąpieniem do studiów podyplomowych.

2. Ukończenie 2-semestralnych studiów podyplomowych (Procesy Spajania, Projektowanie i Wytwarzanie Struktur Spawanych) na Politechnice Wrocławskiej.

3. Ukończenie kursu Część praktyczna w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (40 godz.).

4. Zdanie egzaminu w Ośrodku Certyfikacji ANB Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Koszt kursu Część praktyczna wraz z egzaminem i dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnika (40 godz., Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) wynosi ok.1800 PLN i rozliczany jest przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Terminy zajęć:  Planowany termin rozpoczęcia 5 października 2013 r., zakończenia 28 września 2014 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Zakład Spawalnictwa ITMA PWr
Wydział Mechaniczny PWr
tel./fax. (71) 320 27 35, (71) 320 21 48
e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl , marcin.winnicki@pwr.wroc.pl

 

oraz na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/192044.dhtml

 


Kadra wydziału

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl , marcin.winnicki@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

4400 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Warunek przyjęcia: uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe.

 

Studia przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu na tytuł Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (EWE/IWE), do którego mogą przystąpić absolwenci studiów podyplomowych Procesy Spajania, Projektowanie i Wytwarzanie Struktur Spawanych w ciągu trzech lat od rozpoczęcia studiów podyplomowych.

 

Termin zgłoszeń: od 15.06.2013 r. do wypełnienia limitu miejsc.

 

Zapisy są prowadzone bezpośrednio na Wydziale Mechanicznym.

 

Wymagane dokumenty:


1. wypełniona karta zgłoszenia 
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. 2 aktualne zdjęcia
4. kopia dowodu osobistego
5. temat pracy dyplomowej (kopia 94s. z indeksu lub suplement)
6. oświadczenie o sposobie zwrotu dokumentów w przypadku nieprzyjęcia lub rezygnacji ze studiów podyplomowych


Dokumenty należy przesyłać lub składać w:


Politechnika Wrocławska
Sekretariat Wydziału Mechanicznego
(studia podyplomowe ze spawalnictwa)
ul. Łukasiewicza 5
50-371 WROCŁAW

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:


Zakład Spawalnictwa ITMA PWr
Wydział Mechaniczny PWr
tel./fax. (71) 320 27 35, (71) 320 21 48
e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl , marcin.winnicki@pwr.wroc.pl ,

 

oraz na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/192044.dhtml


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Spawalnictwo, Zarządzanie jakością,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email