Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/podyplomowe/polamsb/

 

Kontakt

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (071) 320 21 34, (071) 320 41 99
e-mail szkola.biznesu@pwr.wroc.pl 


Kadra wydziału


Wykładowcy Szkoły rekrutują się spośród osób, które przez dwa lata prowadziły zajęcia w szkole wraz z profesorami amerykańskimi; kolejne edycje Szkoły prowadzili już samodzielnie. Kilku z nich ukończyło następnie w USA studia MBA z zakresu zarządzania i z zakresu komunikacji społecznej. Kilku innych odbyło staże w School of Business CCSU. Ponadto kadrę wykładowców uzupełniają pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, praktycy zajmujący stanowiska kierownicze oraz gościnnie profesorowie z uczelni amerykańskich.

Do wykładowców z najdłuższym stażem należą:

punktor prof. dr hab. inż. Leszek Jurdziak, Politechnika Wrocławska
punktor prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Politechnika Wrocławska
punktor prof. dr hab. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska
punktor dr inż. MBA Gabriela Paszkowska, Politechnika Wrocławska
punktor dr Wojciech Małuszyński, Politechnika Wrocławska
punktor doc. dr inż. Tadeusz Zbroja, Politechnika Wrocławska
punktor dr Aldona Dereń, Politechnika Wrocławska
punktor dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke, Politechnika Wrocławska
punktor dr inż. Henryk Chrostowski, Politechnika Wrocławska
punktor mgr Liliana Marciniak, PROQUAL
punktor mgr inż. Piotr Malec, Citibank International PLC
punktor dr Krzysztof Zymonik, Politechnika Wrocławska
punktor prof. Walter A. Parker, CCSU


Studia podyplomowe

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu studia MBA


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji Szkoły. zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/podyplomowe/polamsb/

 

Kontakt

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (071) 320 21 34, (071) 320 41 99
e-mail szkola.biznesu@pwr.wroc.pl Rodzaj studiów

Biznes, Finanse, Marketing, Rachunkowość, Zarządzanie,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email