Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 1:

 

Organizatorzy: Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Celem studiów jest:


- przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  z zakresu współczesnych, informatycznych narzędzi projektowych oraz metodologii ich stosowania w obszarze architektury,
- prezentacja środków informatycznych umożliwiających wizualizację projektów oraz ich publikację w różnych obszarach, w tym przede wszystkim w Internecie.

Planowany, znaczny wymiar zajęć laboratoryjnych i projektowych, realizowanych w oparciu o oprogramowanie firm Graphisoft (ArchiCAD), Bentley (Generative Components), ESRI (ArcGIS), Autodesk (3ds Max) oraz Adobe (Photoshop CS4, Flash CS4, Dreamweaver CS4) powinien sprzyjać temu celowi.

 

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (304 godzin) i odbywają się systemem zaocznym.

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej.

budynek E-1 ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu
budynek D-1 pl. Grunwaldzki 13 we Wrocławiu

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.


Szczegółowe informacje dot. programu i studiów dotepne na stronie:

www.cku.pwr.wroc.pl/1154968.dhtmlKadra wydziału

 


Kierownik studiów: doc. dr inż. Krzysztof Waśko e-mail: krzysztof.wasko@pwr.wroc.pl


 


Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Multimedia w architekturze - NOWOŚĆ


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2750 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: Rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 

 


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Architektura, Informatyka,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email