Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Organizatorzy: Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie z zasadami działania, projektowania i symulacji nowoczesnych układów mechatronicznych, czyli urządzeń mechanicznych ze sterowaniem elektronicznym.

 

Adresaci: Adresatami studiów są projektanci systemów automatyki przemysłowej, pracownicy działów utrzymania ruchu, serwisanci urządzeń automatyki.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (238 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne).

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

  

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych i laboratoriach komputerowych Politechniki Wrocławskiej.

 

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Szczegółowe informacje i program dot. studiów dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/191875.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów:dr inż. Artur Jędrusyna
e-mail:artur.jedrusyna@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Mechatronika przemysłowa


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

3500 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów technicznych magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).
W przypadku ukończenia studiów wyższych nietechnicznych o przyjęciu decyduje kierownik studiów podyplomowych.

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne, Mechatronika,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email