Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Organizatorzy: Wydział Elektroniki oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

  

Cel studiów: Zadaniem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie tworzenia i utrzymywania w ruchu serwisów i portali sieciowych: informacyjnych, reklamowych i komercyjnych. Słuchacze otrzymują wiedzę i umiejętności techniczne związane z udostępnianiem informacji i usług w Internecie. Istotnym elementem programu jest blok zajęć poświęcony prowadzeniu działalności gospodarczej za pośrednictwem sieci otwartych. Zdobyta wiedza zapewni słuchaczom:

- rozumienie działania sieci lokalnych i rozległych jako medium udostępniania informacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

- umiejętności instalowania i zarządzania serwisami internetowymi,

- umiejętność tworzenia stron i witryn internetowych, w tym stron dynamicznych z dostępem do baz danych, stron z elementami programowymi i multimedialnymi,

- rozumienie technik wizualizacji informacji w serwisach WWW,

- rozumienie zasad prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu,

- poznanie zasad bezpieczeństwa pracy w Internecie (autoryzacji i uwierzytelnienia, zapewnienia poufności informacji, ochrony serwerów i serwisów).

 

Adresaci: Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych technicznych, matematyczno-fizycznych lub ekonomicznych, w programie których jest kurs podstaw informatyki lub równoważny. Zakłada się, że słuchacze posiadają podstawową wiedzę informatyczną, tzn. umieją pracować w środowisku komputerowym i znają dowolny algorytmiczny język programowania.

  

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (266 godzin)

 

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku C3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu.

 

  

Terminy zajęć: Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy.

 

Szczegółowe informacje i program dot. studiów dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/191182.dhtml

 

  


Kadra wydziału


Kierownik studiów: doc. dr inż. Jacek Jarnicki

Informacji merytorycznych udziela: Aleksander Walczak e-mail: aleksander.walczak@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.


Studia podyplomowe

Inżynieria internetowa


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2450 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: Rekrutacja trwa w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc.

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  

Warunek przyjęcia: Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).
Rekrutacji dokonuje Instytutowa Komisja Kwalifikacyjna złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych odpowiedzialnych za moduły przedmiotowe studiów.

 

  

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja 

 

  


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne kierunki ścisłe, ... inne studia techniczne, Informatyka, Telekomunikacja / Internet,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email