Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 3: październik 2013 - wrzesień 2014

 

Organizatorzy: Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska oraz o podstawowych zagadnieniach ekonomicznych i zarządzania jakością w energetyce. Ponadto przybliżenie unijnych i polskich uwarunkowań prawnych, wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Studia umożliwiają gminom i powiatom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki o kompetencjach w zakresie wykorzystania i rozwoju miejscowych zasobów OŹE oraz opracowania strategii rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o te zasoby.

 

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej a część zajęć laboratoryjnych w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie.

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: październik 2013

 


Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (154 godzin zajęć + 14 godzin praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym (11 zjazdów  w soboty i niedziele).


Szczegółowe informacje i program studiów dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/1892219.dhtml


Kadra wydziału

Kierownik studiów: dr inż. Arkadiusz Świerczok

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Energetyka odnawialna


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2400 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013


Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał odpisu dyplomu

  • Kopia dowodu osobistego

  • Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszenia

  • 3 kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)

  • Skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe)

 

Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

 

 

Termin zgłoszeń: do 30.09.2013.

  


Rodzaj studiów

... inne kierunki, Ekologia, Energetyka i ciepłownictwo, Ochrona środowiska,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email