Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 3: luty 2014 - styczeń 2015

 

Organizatorzy: Wydział Mechaniczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego 


Adresaci: Studia przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów i pracowników zaplecza technicznego zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją maszyn i ma charakter studiów specjalistycznych. 


Cel studiów: Studia przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów i pracowników zaplecza technicznego zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją maszyn i ma charakter studiów specjalistycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności inżynierów w zakresie kształtowania elementów konstrukcji inżynierskich, przede wszystkim z uwzględnieniem kryterium wytrzymałościowego. Opanowana wiedza wzbogaci zasób narzędzi służących do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich. Program obejmuje doświadczalne i numeryczne metody stosowane w kształtowaniu elementów maszyn, a także podstawy technologii generatywnych w projektowaniu, elementy wiedzy z zakresu diagnostyki maszyn oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. 

 Uczestnicy studiów poznają m.in. zaawansowane systemy obliczeń numerycznych (np. ANSYS) oraz nowoczesne techniki badawcze umożliwiające identyfikację wielkości charakteryzujących dany obiekt lub proces (np. laserowe techniki pomiaru przemieszczeń i odkształceń). Zajęcia realizowane są na przykładach rzeczywistych rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
Praca końcowa obejmuje praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, tj. zastosowanie poznanych metod badawczych (doświadczalnych i numerycznych) w rozwiązaniu zadania konstrukcyjnego. 


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Absolwent studiów podyplomowych Eksperymentalne i  numeryczne projektowanie 

konstrukcji inżynierskich,  otrzymuje wiedzę z zakresu zaawansowanych metod obliczeń i badań elementów konstrukcji inżynierskich, z uwzględnieniem aspektów niezawodności, materiałowych, technologicznych, a także wykorzystania informacji naukowo-technicznej i patentowej.  
Realizacja pracy końcowej umożliwi praktyczne zastosowanie przekazanej w ramach 
studiów wiedzy, dając podstawy do twórczego jej stosowania w pracy zawodowej.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (220 godzin zajęć + 90 godzin praca końcowa) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele). 

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku B-5 Politechniki Wrocławskiej, ul. Łukasiewicza 7/9, Wrocław.


Szczegółowe informacje i program dot. studiów, dostepne na stronie:

http://www.cku.pwr.wroc.pl/726983.dhtml


Kadra wydziału


Kierownik studiów:dr inż. Ludomir Janowski
e-mail: ludomir.jankowski@pwr.wroc.pl

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Eksperymentalne i numeryczne projektowanie konstrukcji inżynierskich


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2700 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia


Termin zgłoszeń: do 15.01.2014

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów. Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich). 


Wymagane dokumenty:

  • Oryginał odpisu dyplomu

  • Kopia dowodu osobistego

  • Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszenia

  • 3 kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)

  • Skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe)Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja 


Rodzaj studiów

... inne kierunki, ... inne studia techniczne,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email