Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
ZAPYTAJ O REKRUTACJĘ

Informacje ogólne

 

Edycja 14: wrzesień 2013 - sierpień 2014

 

Organizatorzy: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.


Cel studiów: Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach bhp. Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp. Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach bhp zakładów produkcyjnych.


Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 2 semestry (245 godzin) i odbywają się systemem zaocznym (zjazdy w soboty i w niedziele w godz. 9.00 – 15.30).

 

Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w budynku K-3 Politechniki Wrocławskiej, przy Placu Teatralnym 2 we Wrocławiu.

 

Terminy zajęć: Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2013


 

Szczegołowe informacje i rpgram dot. studiów dostepne  na stronie:

www.cku.pwr.wroc.plKadra wydziału


Kierownik studiów: dr inż. Jacek Urbański e-mail: jacek.urbanski@pwr.wroc.pl

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz specjaliści w danej dziedzinie.


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy


Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry


Cena za semestr

2000 zł / I semestr


Dofinansowanie do studiów

b/d


Warunki przyjęcia

 

Warunki rekrutacji: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Warunek przyjęcia: na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

 

 

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał odpisu dyplomu

  • Kopia dowodu osobistego

  • Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszenia

  • 3 kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm)

  • Skierowanie od pracodawcy (w przypadku, gdy finansuje lub współfinansuje studia podyplomowe)Termin zgłoszeń: do 15.09.2013Formalne warunki rekrutacji oraz wymagane dokumenty dostępne na stronie: www.cku.pwr.wroc.pl/103286.dhtml


Rodzaj studiów

Ochrona, bezpieczeństwo i higiena pracy,


Miasto gdzie prowadzone są zajęcia

Wrocław


Województwo gdzie prowadzone są zajęcia

Dolnośląskie


Uczelnia
Kierunek
Imię
Nazwisko
Dodatkowa wiadomość
Więcej informacji
na temat rekrutacji
Proszę o odpowiedź
na adres email
Adres email
Proszę o odpowiedź
na numer telefonu
Telefon
Kod
Login
Adres email