Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
image

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zarządzania w Szczecinie

  • 70-900 Szczecin, ul. ul. Dworcowa 20A
  • tel.: +48 91 812 80 18, fax.: +48 91 812 80 18
  • www.szczecin.janski.edu.pl

KONTAKT Z UCZELNIĄ

Oferta uczelni

Jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce.


Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Wpis do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr DNS 3-0145/TBM/89/93.


Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.


Blisko 8000 studentów z kraju i z zagranicy.


Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 9 kierunkach.


Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach (Zarządzanie, Socjologia, Politologia) na studiach I stopnia (licencjackich) oraz na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.


Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody.


Osiem wydziałów:

Wydział Zamiejscowy w Chełmie - kierunki: Pielęgniarstwo i Zarządzanie - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


Wydział Zamiejscowy w Elblągu - kierunki: Gospodarka przestrzenna i Zarządzanie - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


Wydział Zamiejscowy w Krakowie - kierunki: Pedagogika, Politologia, Socjologia, Turystyka i rekreacja i Zarządzanie - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


Wydział Zamiejscowy w Opolu - kierunki: Socjologia, Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


Wydział Zamiejscowy w Zabrzu - kierunek Gospodarka przestrzenna, Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).


Wydział Zarządzania i Wydział Nauk Społecznych w Warszawie - prowadzą one studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Architektura i urbanistyka, Gospodarka przestrzenna, Pedagogika, Politologia, Socjologia i Zarządzanie. Ponadto na Wydziale Zarządzania Szkoła prowadzi stacjonarne i niestacjonarne dwuletnie uzupełniające studia II stopnia (magisterskie). Specjalności na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie umożliwia podjęcie studiów przez absolwentów studiów I stopnia (licencjackie) innych kierunków niż Zarządzanie.


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest założycielem Uczelni Jańskiego w Łomży (dawniej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży) - kierunki: Pedagogika, Turystyka i rekreacja i Zarządzanie - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie – kierunki: Zarządzanie - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Władze i kadra uczelni

Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego


1. Założyciel i Kanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
ks. Marian Piwko CR

2. Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
dr hab. Kazimierz Korab

3. Prorektor ds. rozwoju Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
dr Robert Czerniak

4. Kierownik Duchowny Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

5. Wicekanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego - Wybitna Osobowość Jańskiego
śp. mgr Iwona Piotrowicz

6. Dyrektor Generalny Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
mgr Tadeusz Popłonkowski

7. Dyrektor Wydziałów Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie
mgr inż. Jerzy Modzelewski

Proponujemy następujące studia podyplomowe

Asystent rodziny
Doradztwo zawodowe
Kadry i płace w zarządzaniu
Mediacje i negocjacje
Międzynarodowe Studia Coachingu
Oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Treść
Kod
Login
Adres email