Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
image

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu- Centrum Kształcenia Ustawicznego

  • 53-345 Wrocław, ul. Kamienna 43 / pokój nr.9
  • tel.: 71 36 80 949,, fax.:
  • podyplomowe.ue.wroc.pl

KONTAKT Z UCZELNIĄ

Oferta uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.Jest jedyną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju, której wszystkie wydziały otrzymały pierwszą, najwyższą kategorię naukową w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej za lata 2005-2009. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych Inżynieryjno-Ekonomicznym Zarządzania, Informatyki i Finansów Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni. Być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego w naszym regionie Europy- to misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wizją rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest zostać nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie.

Władze i kadra uczelni

Proponujemy następujące studia podyplomowe

Rachunkowość i podatki w rolnictwie POLECANY KIERUNEK
Accounting and Financial Management [EN] POLECANY KIERUNEK
Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe POLECANY KIERUNEK
Controlling wspomagany komputerowo
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych
Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
MEDIATOR (Master of Business Mediation) - VIII edycja
Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
MSR- Międzynarodowe standardy rachunkowości (KRFiK)
Project Management (edycja zaoczna VI )
Rachunkowość (edycja 31)
Rachunkowość finansowa i podatki (Bielsko Biała)
Rachunkowość i kontrola finansowa (Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli)
Rachunkowość i Podatki
Rachunkowość Menedżerska (Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli)
Rachunkowość Podatkowa (Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli)
Skuteczny menedżer nowoczesnej firmy
Studia podyplomowe dla Kandydatów na Doradców Podatkowych
Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie i Marketing (XXXII edycja)
Zarządzanie w biznesie
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami
Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka w systemach energetycznych (III edycja w Warszawie)
Inwestycje w odnawialne źródła energii - energetyka prosumencka w systemach energetycznych (V edycja we Wrocławiu)
Kierownik zespołu - team leader (we współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o.)
Managing Business [EN] (third edition)
Menedżer e-commerce
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (X Edycja)
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (XVII Edycja)
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą (XIV Edycja)
Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Praktyka zarządzania projektami unijnymi - nowa perspektywa finansowa 2014-2020
Project Management (edycja wieczorowa VII)
Rachunkowość dla Menedżerów (Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej)
Windykacja wierzytelności w gospodarce i administracji
Zamówienia publiczne
Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem
Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego (Jelenia Góra, Świdnica)
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami
Coaching przywódczy i trenerski
Rachunkowość (Bydgoszcz)
Rachunkowość (Lublin)
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych (we współpracy z PwC)
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – XIII edycja
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (edycja XVI)
Finanse i Bankowość
Cost engineering- NOWOŚĆ
Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwie
Handel Zagraniczny
Studia podyplomowe Public Relations
Analizy statystyczne danych społeczno-gospodarczych
Finanse i rachunkowość w centrach finansowych (we współpracy z HP Wrocław Global Business Center)
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzania Pracą
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Wymiaru Sprawiedliwości
Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Pracą - V edycja (Świdnica)
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne – 4. edycja (Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej)
Rachunkowość finansowa i podatki (Legnica)
Rachunkowość finansowa i podatki (Lubin)
Rachunkowość finansowa i podatki (Opole)
Ubezpieczenia i doradztwo finansowe
Prawo gospodarcze dla nieprawników
Zarządzanie Produkcją i Usługami
Zarządzanie Projektami - Kompetencje Project Managera (Microsoft MS Project Certificate)
Zarządzanie Wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda.
Finanse samorządu terytorialnego (Jelenia Góra)
Finanse samorządu terytorialnego (Wrocław)
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (Studia międzynarodowe - Wrocław)
Menedżer obiektów SPA & WELLNESS(Jelenia Góra)
Menedżer obiektów SPA & WELLNESS (Wrocław)
Menedżer usług turystycznych i hotelarskich (Jelenia Góra)
Menedżer usług turystycznych i hotelarskich (Wrocław)
Rachunkowość i doradztwo podatkowe
Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem (Jelenia Góra)
Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem (Wrocław)

Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Treść
Kod
Login
Adres email