Błąd MySQL #1364: Field 'typ' doesn't have a default value

W przypadku gdy błąd wystąpi ponownie
powiadom osobę odpowiedzialną za poprawne działanie portalu Studia podyplomowe
image

Politechnika Wrocławska

  • 51-609 Wrocław, ul. Karola Szymanowskiego 7
  • tel.: 071 348 42 30, 348 42 38 , fax.: 071 348 42 39
  • cku.pwr.wroc.pl

KONTAKT Z UCZELNIĄ

Oferta uczelni

 


Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną współpracę z innymi uczelniami oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata. Dydaktyka na europejskim poziomie doceniana jest nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Studenci sami mogą kreować swoje specjalności. Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie - od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w realizacji następujących programów naukowych: LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci. Na terenie politechniki działa ponadto wiele organizacji i stowarzyszeń studenckich. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Profil tej aktywności jest bardzo zróżnicowany i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie. Jedną z głównych jednostek Politechniki Wrocławskiej jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wykonuje zadania na rzecz studiów podyplomowych (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla rad wydziałów i dziekanów) związane z informacją, promocją, organizacją, finansami, rekrutacją, tokiem studiów oraz organizuje kursy i szkolenia.

Władze i kadra uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Prorektor ds. Organizacji
prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński

Prorektor ds. Nauczania
prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak

Prorektor ds. Rozwoju
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Prorektor ds. Studenckich
dr inż. Zbigniew Sroka

Kanclerz
dr inż. Jarosław Janiszewski

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej
dr inż. Krzysztof Gawron

Proponujemy następujące studia podyplomowe

Audyt efektywności energetycznej - NOWOŚĆ POLECANY KIERUNEK
Multimedia w architekturze - NOWOŚĆ POLECANY KIERUNEK
Dziedzictwo przemysłowe, ochrona, konserwacja, adaptacja - NOWOŚĆ POLECANY KIERUNEK
Administrowanie sieciami komputerowymi
Architektura krajobrazu
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Eksperymentalne i numeryczne projektowanie konstrukcji inżynierskich
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna
Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie – Utrzymanie – Wycena
Inżynieria internetowa
Mechatronika przemysłowa
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC
Optometria
Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym - NOWOŚĆ
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu studia MBA
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo
Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)
Systemy informacji geograficznej
Systemy multimedialne i mobilne
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie
Technologia wód, ścieków i odpadów
Technologie internetowe
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych
Zarządzanie jakością
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie Projektami
Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń górniczych
Teleinformatyka
Telekomunikacja cyfrowa
Zagospodarowanie turystyczne w gospodarce przestrzennej - NOWOŚĆ
Zarządzanie Bezpieczeństwem Systemów Informacyjnych
Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Treść
Kod
Login
Adres email